DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

generellt om egen bolig

Dokumenter:

Risikoforhold
Egeninnsats, Sanering
Uteområdet
Valg av bolig
Barn og voksne puster inn mye ukjent kjemi
Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
Er luften inne god nok?
Dokumentasjon, bevis og indisier

 

DU ER HER :

Forsidegenerellt om egen bolig

 

AKTUELLE KATEGORIER :
egen bolig