DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Linoleum

er et sammensatt "naturprodukt" av meget varierende kvalitet.

Fersk linoleum avgasser komponenter fra linoljen og fra harpikser (terpener). Obs mer spesielt på avgasser fra avrettingsmateriale og lim brukt mot underlaget! Linoleum blir behandlet med bonevoks, som kan avgi atskillige flyktige organiske forbindelser (VOC). Det advares mot bruk av sterkt alkaliske renholdsmidler (pH > 9)!

Krakelering er et hyppig problem og fører til mye svevestøv som antas å være helseskadelig

I noen tilfeller kan linoleum avgi vond lukt i årevis.

Linoleum medfører mer krav til vedlikehold og pleiemidler med boning e.l. som periodevis forurenser innemiljøet. Bonevoksstøv og overflatestøvet fra linoleum, vinylgulv og lakkerte eller plastbelagte gulv kan slipes av f.eks. når det bringes inn mye sand på gulvene med skotøy. Dette kan da lett bli svevestøv som innåndes og kan føre til helseplager (se nedenfor).

Dårlig vedlikeholdt linoleum har porer som kan inneholde mikroorganismer. Kommer det fuktighet til, kan veksten bli betydelig - noe som kan føre til ubehagelig ølukt.

Renhold med sterke rengjøringsmidler kan føre til ubehagelig lukt fordi overflaten blir skadet og det kan avgis lavmolekylære fettsyrer.

Linoleumkomponenter:

  • Linolje (av linfrø)
  • Harpikser
  • Kalkmel
  • Tremel
  • Fargepigmenter
  • Metaller

Linoleum kan avgi mange VOC, og det gjelder særlig gammel og fuktig linoleum:

Butanol, pentanal, eddiksyre, hexanal, propionsyre, 2-heptanone/hexanol, octanol (2-ethylhexanol), nonal, dodecane, ethanoler, ethylacetater mm. (se Jensen et al 1995)

Noe av dette kan komme fra bonevoksen.

Bonevoks kan emittere : alfa-pinen, lialool, geraniol, alfa-cedrene og mange andre VOC.

LINOLEUM. Fordeler og mangler:

Fordeler Svakheter
Kan ha betydelig emittering
Naturprodukt? Noe dyrere enn vinyl
Brannsikkert Krever rel. mye vedlikehold
Estetiske fordeler Vedlikehold krever kjemikalier med mange VOC til inneluften
Enkelt daglig renhold Utsatt for fuktskader og krakelering
Lyddempende (noen typer med div. underlag) Moderat hårdt (uten "filtunderlag"

Mange av ulempene kan motvirkes ved bruk av god kvalitet, korrekt legging og riktig vedlikehold


I større bygg, bl.a. skolebygg, står valget ofte mellom linoleum og vinyl (alternativt gummigulv). Når alle hensyn er tatt, vil valget vanligvis falle på vinyl, men dette er kontroversielt.
Forsvarets bygningstjeneste utga i 1999 en rapport der de avskrev linoleum for sine formål, men mange av påstandene i denne rapporten var ikke holdbare, og Forsvarets bygningstjeneste har trukket påstandene tilbake etter forlik med linoleumsprodusent (Forsvarets Bygningstjeneste (1999): Linoleum. Helsemessige, økonomiske og praktiske konsekvenser ved bruk av linoleum gulvbelegg FBT/TM/9800451-19.)
I Folksams vurdering kommer linoleum bedre ut enn vinyl spesielt fordi vinyl faller dårlig ut i deres miljøregnskap, men senere forskning viser at vinyl har bedre total miljøkvalitet enn linoleum. Dog er det betenkelig at vinyl avgassser ftalater som kan være helseskadelige og medvirke bl,.a. til utvikling av astma, se dokumentetb ftalatlitteratur
og Ftalater kan gi allergier og astma.

Paulsen J (1999): Life cycle assessment for building products. Thesis. Kungliga Tekniska Hõgskolan, Stockholm (ISBN 91-7283-098-0)

(Sist oppdatert 5. juni 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideLinoleum

 

AKTUELLE KATEGORIER :
gulv