DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Lysforhold

  • Lysforhold og belysning er avgjørende viktig for synsfunksjonen
  • Belysning må vurderes også i sammenheng med fargevalg på omgivelsene (estetisk miljø)
  • Feil belysning er en hyppig kilde til hodepine, nedsatt konsentrasjon og nedsatt prestasjonsevne
  • Oppholdsrom, arbeidsrom, soverom, "rom for varige opphold" skal ha tilfredsstillende tilgang til dagslys
  • Sørg for tilstrekkelig dagslys når det er mulig. Rommets dagslysflate bør minst være ca 10% av gulvarealet i rommet.

LysLyspare

I tillegg til belysningsnivå i lux er det flere andre faktorer som er med på å bestemme om belysningen oppfattes som behagelig eller ikke. Eksempler på dette er:


Ved større nybygging/rehabilitering bør kompetente leverandører og/eller belysningsteknisk rådgiver konsulteres.
Lyskultur - Norsk kunnskapssenter for lys (Tidligere: Selskapet for Lyskultur) har et godt utvalg i litteratur om belysning.

Tabellen nedenfor angir internasjonalt anbefalte belysningsnivåer i lux for forskjellige synsfunksjoner. Tabellverdiene gjelder for lokaler hvor det stilles normale krav til belysningsnivået. En detaljert tabell finnes i publikasjon nr. 1 fra Selskapet for Lyskultur.

Utskriftsvennlig versjonSynsfunksjon Belysning i lux
1. Utebelysning 3
2. Oppbevaringsrom, inngangspartier 20
3. Oppholdsrom uten spesiell virksomhet 50


DU ER HER :

ForsideLysforhold

 

AKTUELLE KATEGORIER :
belysning