Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2022-07-06 02:47:37
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=17&context=

Risikoforhold

Det er mange boliger på markedet som er bygget slik at de innebærer risiko for dårlig innemiljø og dermed risiko for sykdom og plager - avhengig av brukernes motstandskraft og til dels hvordan boligen brukes. Mye skyldes uheldig plassering av bygget, uhensiktsmessige løsninger og dårlig håndverk, slurv og hastverk.

risiko Det er noen risikoforhold som går igjen.

Risikofaktor

kan føre til
Forurenset omgivelse forurenset inneklima
Høyt radon-innhold i grunnen skadelige radonkonsentrasjoner i inneluft
Støy fra trafikk etc stress
Flatt tak fuktskader og -problemer
Utilstrekkelig drenasje av grunnen. OBS! innebygde rom og kjeller fuktskader og -problemer
Uheldig takkonstruksjon kondens, fuktskader og -probl.
Fuktflekker, fargeflekker fuktskader, muggsopp og hussopp
Nybygg med hastverk: Fuktig, ikke ferdig herdet betong. Gulvbelegg lagt på for tidlig Emisjon av kjemiske stoffer somforurenser inneluften
Byggearbeid utført uten sikring mot fukt fra tåke, regn etc Fuktskader og -problemer
Bruk av for ferskt trematerialer (spesielt v/ impregnert materiale) Emisjon av kjemiske stoffer som forurenser inneluften
Avstengte rom lukter mugg Skjult fuktskade/muggsoppvekstmed fuktskadeproblemer
Avstengte rom har spesiell lukt Skjult forurensningskilde, eller luftlekkasje fra nabo (byggeslurv)
Luftlekkasje fra nabo (lukt av tobakk etc), utettheter i byggOBS! overganger mur/treverk! Inneklimaproblemer (+ nabofeide?)
Luftlekkasje fra naboer gjennom ventilasjonssystem (omluft) Forurenset innemiljø
Utilstrekkelig luftskifte, små og uhensiktsmessige ventiler Forurenset innemiljø, risiko for kondens og fuktskader
Kondens på vinduer (for dårlig luftskifte i forhold til fuktbelastning Fuktskader og -problemer, muggsoppvekst

Illustrasjon med gode råd hentet fra VG i forbindelse med anmeldelse av boken: Aas K & Levy F: Hus og helse, Cappelen.