Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2020-01-28 12:16:29
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=201&context=

Støvmetoder

  • Alle metoder for kvantitering av støv er mangelfulle
  • Partikkeltelling i luft har store begrensninger; resultatene er avhengige av aktiviteter og luftstrømmer i rommet. Spesielt utstyr (som bl.a. "Dust TRAK" leveres av mange firmaer.
  • Måling av sedimentert støv har også mange feilkilder
  • Vi mangler standarder og grenseverdier
  • Noe kan dog gjøres

Kvantitering av sedimentert støv

Det kan brukes flere metoder:

Spesiell kompetanse i dette området has av cand real Steinar Nilsen, tidligere ISS Norge, nå SINTEF og av teknisk sjef i ISS Norge (se også "Renhold").

"BM-Dustdetector" er et bærbart laserbasert måleinstrument for gel-tape metoden. Det brukes av en rekke nordiske konsulenter, rengjøringsbedrifter og forskningsinstitusjoner. Det har vist seg å være velegnet til blant annet kvalitetskontroll, renholdsplanlegging, metodeutvikling og innemiljøundersøkelser.

Instrumentet ble utviklet av det danske Arbejdsmiljøinstituttet i samarbeid med den nordiske rengjøringsbransjen, med støtte fra Nordisk Industrifond. Som en oppfølging av prosjektet ble det i 1992 utarbeidet felles nordiske bransjenormer for renholdskvalitet.