Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2019-07-22 05:20:17
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=219&context=

Undersøkelser av innemiljøet


Undersøkelser av innemiljøet er hensiktsmessig

  • når brukerne klager over plager eller sykdom som oppstår i bestemte innemiljø
  • for å forebygge plager, redusert funksjon og sykdom i bygninger der det oppholder seg mange mennesker - og spesielt barn.
  • Det kan være hensiktsmessig å kartlegge brukernes opplevelse av innemiljøet og hvilke plager de opplever der.

De aller fleste oppholder seg mest i egen bolig og bør derfor skape et best mulig innemiljø der.
Det bør vises særlig omtanke for innemiljøet til barn, fordi de er mest sårbare og ofte mest utsatt. Innemiljøet i barnehage og skole må vises særlig oppmerksomhet. Her gjelder også særlige forskrifter som bl.a. pålegger at årlig vurdering av innemiljøet skal inngå i internkontroll.
For voksne er innemiljøet i yrkesbygg av stor betydning for arbeidstakernes helse, trivsel, arbeidsevne og produktivitet og for arbeidsgivernes økonomi.

Sir Winston Churchill: "Først former vi bygningene. Deretter former bygningene oss".


Undersøkelse av innemiljøet bør gjennomføres