Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2021-12-03 22:58:37
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=223&context=

Vannskader. Fuktskader. Kondens.


>

Se også Fukt betyr risiko

Byggeforskriftene (§8-37, 1997):

"Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overgflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, muggsoppvekst eller andre hygieniske problemer." "Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbyggingen/forseglingen at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, nedbryting av organiske materialer og økt avgassing"
Forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v § 19.
"Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Den relative luftfuktigheten må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer."


Både fra epidemiologiske undersøkelser og enkeltobservasjoner vet vi at vi finner økt sykelighet hos brukere av fuktskadede bygninger. Gjennom de siste 20-30 år er det samlet mye dokumentasjon gjennom kombinasjoner av mikrobiologisk, epidemiologisk og immunologisk/allergologisk forskning. Den viser entydig at fuktskader med ledsagende vekst av mikroorganismer representerer en meget betydelig helserisiko. Fuktskader i innemiljø regnes blant de absolutte verstinger i denne sammenheng.
Se også Fukt betyr risiko

Vi vet imidlertid altfor lite konkret om direkte sammenhenger mellom sykdommene og fukt og fuktskader. Det kan være uhyre vanskelig og ofte umulig å bevise slike sammenhenger hos et enkelt individ i forhold til en bestemt bygning. Det krever en kombinasjon av meget krevende diagnostisk innsats både mikrobiologisk og medisinsk.

Der det dreier seg om fukt og fuktskader, oppstår biologiske virkninger indirekte gjennom :

  1. vekst av mikroorganismer og virkninger av disse (se endotoksiner, muggsopper, mykotoksiner, glucan og MVOC).
  2. uheldige kombinasjoner av kjemi på grunn av økt emisjon fra materialene (eks. formaldehyd fra sponplater).


Fuktskade med vekst av muggsopper (Cladosporium) avdekket da planke ble løftet opp (ved yttervegg i nedgravd grunnetasje). I boligen bodde to voksne og tre barn. En voksen og to barn hadde plager med sannsynlig fuktskadesykdommer.

Når det har oppstått fukt/vannskade i et materiale, vil evt skadevirkninger derfor være avhengig av om det er kommet vekstdyktige mikroorganismer i materialet + om hva slags næringsgrunnlag mikroorganismen har i materialet, restfuktighet, temperatur- (og lys-) forhold. Det kan gå godt, men det går ofte galt.

Oppvekst av mikroorganismer kan trenge måneder og år avhengig av over nevnte variabler.
Er det imidlertid oppstått vannskade/ fukt med infisert vann, må en regne med at mikroorganismer før eller senere får fotfeste med økende vekst.
Særlig muggsopper hører til de mest tilpasningsdyktige og livskraftige organismer vi kjenner. Sporer kan være i tørt hvilestadium i lang tid, men gir så rikelig vekst når de så på ny får tilgang til fukt (f.eks. fra luften). Materiale som er fuktet med infisert materiale, bør derfor fjernes helt. Tørrblåsing i slike tilfeller kan sammenliknes med kvakksalveri.

I Norge oppstår det årlig fuktskader for anslagsvis 3 - 4 milliarder kr.
Det er ikke kunnskaper som mangler.
Byggforsk har i 2002 utgitt en innholdsrik bygningsteknisk håndbok om dette: S.Geving, J.V.Thue (2002): Fukt i bygninger. Byggforsk, Oslo. ISBN 82-536-0747-4. Den oppsummerer dagens status med hensyn til kunnskap om og erfaringer med fukt i bygninger. Den inneholder ”alt som er verdt å vite” både om grunnleggende forhold omkring fukttransport og fuktproblemer, praktisk prosjektering og utførelse av fuktsikre bygninger og konstruksjoner.
Den er på 460 sider og dermed for drøy for mange lesere. En kunne ønske seg en kortversjon med utdrag som passer for utøvende aktører i byggebransjen.


Se også: Fuktskade. Vannskade og
Muggsopper ute og inne


Presseklipp

Raser mot jålete arkitekter

Bergens Tidende 22. november 2002 (journalist Jan Stian Vold).
Fuktproblemet tas ikke alvorlig, mener overlege
Jålete arkitekter som kun tenker utseende. Siviløkonomer som kun tenker med lommeboken. Entrepenører som slurver. Og politikere som ikke evilger nok penger til å få bukt med farlig fukt. Alle må ta sin del av ansvaret for helseproblemene som følger av fuktskader. Det mener inneklimaeksper4t Jan nVilhelm Bakke ved Haukeland universitetssykehus. -Det er skandaløst hvor lite som gjøres med det enorme samfunnsproblemet, sier Bakke til BT.

Kommentar: Helt enig!! Les artikkelen her


Presseklipp Huseier Info nr 1, 2006: Vinterens ekstremvær - en alvorlig vekker.

Dette bladet til Norges Huseierforening har en grundig gjennomgang med "Tips om utbedring av skader etter flom." Dette stoffet er ikke tilgjengelig på Huseierforeningens nyetablerte nettside, men det meste finnes i Nettsiden til Norsk Forum for Bedre Innemiljø For Barn (NFBIB) i forbindelse med NFBIB's forsikringsprosjekt


Aktuelt spørsmål

Kondens på soverom
Nå er jeg maktesløs!
Vi har store problemer i vår borettslag leilighet. Det er veldig ofte dugg på soveroms vinduene.(På det kaldeste i vinter frøys det selfølgelig til is).Det har resultert i at det nå er helt råttent rundt vinduene, det er også kommet mugg.
Jeg har vært i kontakt med styret flere ganger angående dette, da min sønn har fått påvist astma. De forteller meg bare hvordan jeg skal lufte. Men jeg har prøvd al!
Så nå spør jeg dere hva skal jeg gjøre, og hvilken rettigheter har jeg? HJELP!!

SVAR:
Det du beskriver, er kondens som kommer på kalde flater når det er for høy luftfuktighet inne i forhold til luftvekslingen. Dette forekommer ofte på soverom, fordi hver person puster ut mye vanndamp.

Slik kondens fører ofte til vekst av muggsopper, og ofte også bak bilder og møbler som står mot yttervegg.
Det er riktig at dette kan forebygges med tilstrekkelig ventilasjon.
Når det først er oppstått råte og muggsoppvekst, må alt befengt materiale fjernes, og rommet rengjøres på spesiell måte (Se avsnittet "Hvordan bli kvitt muggsopper" i vårt dokument: Muggsopper ute og inne).

Muggsoppvekst inne skal ikke forekomme (Folkehelseinstituttetss normer).
Hvilke rettigheter du har, avhenger av kontrakten med borettslaget. Det er sannsynlig at andre i samme type leilighet i borettslaget også har tilsvarende problemer, så det kan være lurt å forhøre seg med de andre for evt å ta opp problemene i fellesskap. Lykke til!