DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Veggbelegg

Spørsmål om veggmaterialer i oppholdsrom dreier seg ofte, om valg mellom forskjellige bygningsplater (gipsplater, sponplater, huntonitt), tresorter, tapetmaterialer og om valg av malingtype på forskjellig underlag.

Standpunkt avhenger av bygget, bruk og belastningsforhold, estetiske behov og ønsker, risiko for avgassinger og støv til innemiljøet, renholdsvennlighet og økonomi.

De fleste har allerede ønsker i spesielle retninger og har behov bare for noen kommentarer av den type som angis nedenfor:

Generelt.

Mange valg er akseptable hvis man sørger for:

  • holdbarhet
  • renholdsvennlighet, vaskbarhet
  • god utluftning (utbaking) til avgassing er betydelig redusert

Kort om materialvalg og -behandling

Mur:

Yttervegger av mur kan avkjøles betydelig ved kaldt vintervær. Romtemperaturen bør da ikke være for lav om natten slik at det kreves mye energi og tid for å få oppvarmet veggene igjen. Avkjølingen av rommenes yttervegger om vinteren øker risiko for kondens bak møbler og bilder etc på ytterveggen(fuktskade, muggsopp) . Varme sommerdager kan murvegger bidra til komfort ved å holde på kjølingen fra natten.

Murvegger kan skape akustiske problemer med mye gjenklang, men kan også under gunstige forhold gi heldig akustikk (for eksempel for musikkelskere).

Mur- og betongvegger bør være glatte eller glattruglet av hensyn til rengjøring. De bør behandles med støvbinding, fortrinnsvis med velegnet (ikke diffusjonstett) maling. På ubehandlet mur er silikatmaling velegnet .

Murvegger er imidlertid sårbare for skader, spesielt kantene, og det kan lett komme skår og små defekter der. Mange foretrekker derfor å dekke med glassfiberstrie som så males. Da er silikatmaling uegnet .

Murer

Norske Murmestres Landsforbund
Postboks 5476 Majorstua, 0305 Oslo
Telefon 23 08 75 00, Telefaks 23 08 75 88

Teglsten

Mange arkitekter velger innervegger av ubehandlet rød eller gul teglsten av estetiske hensyn. Slike vegger er imidlertid lite renholdsvennlige. Fugene samler støv i rikelige mengder, og rengjøring er tungt og besværlig.

Trepanel.

Mange tar sikte på vegger av tre. Gran-, furu, løvtreplanker er vanlig; sjeldnere brukes de mer kostbare edeltresorter. Av hensyn til renhold (lav "lodden- og hyllefaktor" (KSM) ) bør man unngå liggende panel og overflaten mot rommet må være glatt.

Godt tørket materiale bør brukes. NB! Når byggevirksomheten er høy på landsbasis, leverer mange forhandlere ganske fersk trelast. Det kan føre til mer problemer på grunn av krymping, og betyr i alle fall mer og mer langvarig avgassing fra materialet. All trelast gir fra seg en del avgasser til innemiljø. Det gjelder særlig furu og gran, mindre fra løvtrær og edeltre .

Helt ubehandlet trepanel (bortsett fra edeltre) vil gulne med tiden, og er også noe tungvint å gjøre rent. Samtidig er det stor risiko for flekker av smuss som trenger inn i treet. Derfor foretrekkes vanligvis overlatebehandling med lys lakk, beis eller maling. Da er det valg av dette som blir avgjørende .

Gipsplater

Gipsplater er lette å arbeide med. De er stabile og velegnet som underlag for tapet og fliser, de isolerer mot lyd og tilfredsstiller brannforskrifter. Bare plater som består av naturgips bør brukes. Naturgipsen kommer mest fra Russland (det tidligere Sovjet) og fra Spania, og er stort sett mest brukt i norskproduserte gipsplater.
Det finnes også gipsplater ("fosforgips") som er lagd av mer forurenset materiale, særlig biprodukter i industri.De kan inneholde en rekke forurensninger og i noen tilfeller også radioaktive elementer som avgir radondøtre. Brukes neppe mer i Norge.

De er imidlertid svært sårbare for skader av slag, støt etc og bør "armeres" med glassfiber eller sterke tapeter. De tåler heller ikke varme særlig godt, slik at de kan ta skade av panelovner for eksempel. De er også meget sårbare for fuktighet som kan gi muggvekst.
Gipsplater med eller uten glassfiber kan overflatebehandles med silikatmaling.


Aktuelt spørsmål

Jeg er i den senere tid blitt gjort oppmerksom på at gipsplater i våtrom bidrar til sterk vekst av muggsopp i hus. Dette til tross for at det anbefales å bruke dobbelt lag med gips og membran etc.
Ser også at i deres sider står fortsatt gips oppført som OK for våtrom. Kan dere sende meg videre til relevant opplysning om dette, eller om dere sitter på ny erfaring her.

SVAR

I dokumentet ”Veggbelegg” vil du se at vi egentlig advarer mot gipsplater i våtrum med utsagnet ” de er meget sårbare for fukt”. Man skal ha førsteklasses håndverk og godt monn på membraner for å unngå problemer. Altfor mange får problemer med vekst av muggsopper i gipsplater i våtrom, og derfor er de IKKE å anbefale til slik bruk.

De som legger fliser mot vegg med gipsplater, får også ofte fuktskader og muggsoppvekst bak flisene fordi fugematerialet med alderen lar vann slippe gjennom.


Fiberplater

Fiberplater fremstilles ved varmebehandling av trevirke slik at det dannes en fibermasse som så presses til plater. Det er naturens egne bindemidler som danner grunnlaget, og platene inneholder ikke andre kjemikalier enn naturens egne, og gir minimal avgassing.

De fremstilles i tre hardhetsgrader, der den mest porøse brukes vesentlig som underlag og isolasjon. Mest kjent er huntonitplater. Platene kan være et velegnet underlag for annet veggmateriale, men egner seg også som overflate mot rommet både på vegg og i tak. De leveres nå umalt eller ferdigmalt i flere farger.

De hårdeste platene kan bidra til uheldig akustikk, men ellers er de fleste trefiberplater tilfredsstillende hva angår lydisolering.

Ved eksponering for fuktighet må det anvendes spesielle vannbestandige sorter som er behandlet med kjemikalier.

(http://www.byggma.no/produkter/innendors/vegg/prodinvegg.htm og http://www.byggma.no/miljo/htm

Sponplater

Mens det i gulv brukes spesielt tykke sponplater, kan plater i vegg være relativt tynne. De er velegnet for bruk i vegg, men fortrinnsvis overtrukket med tapet, glassfiber eller andre materialer som så males.

Ubehandlet er de meget sårbare for fukt, og fukt kan trenge inn i endestykkene. Fukt kan da føre til svelling og til betydelig avgassing av formaldehyd.

Norskproduserte sponplater har ellers lav avgassing av formaldehyd - forutsatt at de ikke utsettes for fukt under transport, lagring eller oppsetting.

OBS Det advares mot bruk av vannbasert maling som første strøk på sponplater (også trukket med glassfiber eller ikke-vannavstøtende folie). Første strøk bør være med løsemiddelbasert maling.

Tapet

Vanligst er tapeter av tekstil, vinyl og papir, og de fleste foretrekker at dette materialet er behandlet slik at det er blitt vaskbart. Tapeter av strie, strå (halm) er i høyere grad støvsamlere og besværlig å gjøre rene.

Valg av lim for tapetseringen er viktig. Limet avgasser og god utlufting er viktig .


Materialvurderinger (FOLKSAM) (relevant for BOLIGER)

Det svenske forsikringsselskapet FOLKSAM har utarbeidet en brosjyre om materialvalg i byggebransjen: Folksams byggmiljöguide 2000.
Her er materialene vurdert i forhold til naturresurser, arbeidsmiljøet ved produksjon, arbeidsmiljø ved bruk i byggeprosessen, bruksperioden, avfall og spill av materiale, avfall ved slutt, kjemikalievurdering og om det foreligger miljømerking (godkjenning) og totalvurdering. Oversikten mangler hensyn til økonomi. Den finnes oppdatert på nettsiden www.folksam.se (Søkeord: ”Byggmiljöguide”)


Folksam bruker fargesymboler som her omsettes til skår

grønt for godt, beste alternativ, anbefales = 1 – godt
gult for brukbart, akseptabelt inntil videre = 2 – mindre godt, men akseptabelt
rødt for dårlig, anbefales ikke = 3 - dårlig

Her gjengis Folksams oversikt over plater som egner seg i vegg

P> A
Plater
Situasjon Gips Sement Kryssfiner Spon Hard
Trefiber
Porøs
Trefiber
Annet
Naturresurs 1 1 1 1 1 1
Arb.miljø v/
produksjon
1 1 2 2 2 1
Arb.miljø v/
bygging
2 2 2 2 1 2
Bruksperioden 1 1 1 1 1 1
Avfall
Byggespill
1 2 2 2 2 2
Avfall.slutt 2 2 2 1*-2 2 2
Kjemivurdering 1 1 2 2 2 1
Totalvurdering 1 1 1 1 1 1

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideVeggbelegg

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser