DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Rundskriv og Veiledere

 • Normer for inneluftkvalitet. Statens helsetilsyn IK-39/91 av 10. september 1991
 • Målemetoder for inneklimaparametre. Statens helsetilsyn. IK-2462
 • Inneklima – en veileder for kommunehelsejenesten. Statens helsetilsyn. IK-2489 1994
 • Statens helsetilsyn (1998): Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 2-98. IKL-2617.
 • Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Statens helsetilsyn. IK-2619
 • Veileder til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Arbeidstilsynets bestillingsnr 543
 • Statens helsetilsyn (1995): Inneklima – en veileder for kommunehelsetjenesten. IK-2489
 • Rett og slett, veiledning til byggeforskrift 1987. Statens bygningstekniske etat
 • Inneklima og energiforbruk. Melding nr HO-2/93. Statens bygningstekniske etat
 • Ren teknisk 1997 – en veileder til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Statens bygningstekniske etat
 • Rent bygg – veilederen 1996. Teknologisk institutt
 • Inneklimaveilederen 1992. Teknologisk institutt.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideRundskriv og Veiledere

 

AKTUELLE KATEGORIER :
litteratur