DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hvorfor Norges Astma- og allergiforbund (NAAF)?

NAAF er interesseorganisasjon for alle med astma, allergier og andre former for overfølsomhet.

Forbundet er sterkt opptatt av å bidra til bedre behandling og til å stoppe den skremmende økningen av disse sykdommene.
Forekomsten av astma, eksem og noen allergier er mangedoblet på 30 år. Sykdommene dukker nå opp i mange intetanende og uforberedte familier over alt i den siviliserte verden. Forskning viser at livsstil, kostforhold og ikke minst luftforurensninger har mye av skylden. Siden de fleste av oss oppholder oss innendørs det aller meste av livet, er innemiljø og inneklima særlig viktig i denne sammenhengen. Også for mange som ikke har slike sykdommer, er kvaliteten på den luften som vi puster inn, avgjørende for helse, trivsel og arbeidsevne. Mange plages av såkalt inneklimasyke .

Helsefremmende arbeid krever kunnskap som blir spredt til flest mulig. Derfor driver NAAF en utstrakt informasjons- og opplysningsvirksomhet i egne blader, brosjyrer, egen nettside, nettsiden Allergiviten.no og nettsiden Foreldre og barn.

Det dreier seg om å skape og formidle kunnskap som kan bidra til bedre helse og bedre livskvalitet for folk flest.
NAAF tar mål av seg tilr å være pådriver og rådgiver for dette i samfunnet og overfor hvert enkelt menneske. Derfor satser NAAF på nettsiden inneklima.com og ser på denne nettsiden som et godt og viktig verktøy.

Sist oppdatert 16. januar 2007

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidekontakt for innemiljøspørsmålHvorfor Norges Astma- og allergiforbund (NAAF)?

 

AKTUELLE KATEGORIER :
kontakt for innemiljøspørsmål