DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Omsider er denne kunnskapsbanken aktiv igjen

Endelig er denne kunnskapsbanken kommet ”på lufta” igjen.

I den tiden nettstedet lå nede, kom det mange henvendelser og spørsmål direkte til redaktøren. De er besvart og ofte med henvisning til relevant informasjon i andre nettsider.
Redaktøren har også tatt seg den frihet å vise til kapitler i sin nye bok ”Godt inneklima. Håndboken for hjemmet” (CappelenDamm 2009)
En rekke sjekklister fra den er gjengitt i allergiviten.no.

Mange spørsmål gjaldt miljøhemming og forhold i den sammenhengen som det ennå ikke er lagd dokumenter om i noen nettsider. Det er et tema om en skjult miljøhemming som særlig inneklima.com har satt lyset på sammen med www.allergiviten.no og www.innemiljo.net. Slike dokumenter vil komme med noen ukers mellomrom i denne nettsiden eller i lenker til relevante dokumenter i andre nettsider.

Noen har spurt om pollenallergi, bruk av antihistaminer med mer. De er henvist til dokumenter i www.allergiviten.no og www.naaf.no og det er anbefalt å melde sg inn i NAAF. Medlemsbladet der inneholder mye viktig informasjon, og NAAF har en egen rådgivningstelefon.

Det har også vært mange spørsmål om forskningskrav og hva som gjør en vitenskapelig artikkel troverdig. Dette er omtalt tidligere i inneklima.com, men også det omtales mer i detalj i noen dokumenter.

Om denne kunnskapsbanken

Dette er en nettside for folk flest. Den og nettsidens svartjeneste: Spør eksperten brukes flittig av mennesker i alle aldre som kan bruke internett.
I tillegg til de mange som lurer på om inneklimaet kan være årsak til plager som de har, brukes den mye som informasjonskilde for skoleelever, lærere, fagfolk innen helse og samfunnsmedisin, sosialarbeid, byggebransjen, rådgivende ingeniører, VVS, undervisningog journalister for å nevne noen i fleng.

Her er det helt sikkert stoff som passer også for DEG.
Du kan finne fram ved å klikke på innhold A - Å øverst på siden og så velge mellom titlene der, eller bruke et av dine egne stikkord i søkefeltet og så velge blant de dokumentene som du får opp da.

Nettsiden ble opprinnelig finansiert av legemiddelselskapet AstraZeneca, men er fra januar 2007 overtatt av Norges Astma- og allergiforbund (NAAF), se Hvorfor NAAF

Målsetning.

Målsetningen er å bidra til helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak gjennom økt kunnskap om tilrettelegging og bruk av inneklimaforhold som kan ha betydning for helse, trivsel, funksjonsevne og livskvalitet.

Ansvar

Dokumentene er skrevet av professor dr. med. Kjell Aas, som har forfatterrettighetene (©) og er ansvarlig redaktør.
Informasjon i denne nettsiden gjelder generelle forhold og det som er vanlig.
Alle mennesker er særpreget og kan reagere på forskjellige måter i et gitt inneklima. Denne nettsiden kan derfor på ingen måte erstatte konsultasjoner i helsetjenesten. Din behandling av helsemessige problemer er ditt personlige ansvar uansett hva du kan ha lest deg til.

Innhold

Denne kunnskapsbanken formidler kunnskap som professor Kjell Aas har samlet gjennom mange års virksomhet i klinisk medisin i sykehus og praksis, forskning, undervisning og rådgivningsvirksomhet om allergier, andre overfølsomhetssykdommer og inneklimaets betydning for helse, sykdom og livskvalitet.
Forskningsbasert kunnskap er hentet fra relevante kilder i samarbeid med eksperter fra mange forskjellige fagområder.
Innholdet ble opprinnelig tilrettelagt etter spørsmål og praktiske problemstillinger samlet gjennom rådgivningstelefonen for fagfolk og publikum som Aas har betjent i over 30 år på Voksentoppen. Dette er så besvart med forklaringer og kommentarer i henhold til relevant forskning og praktisk erfaring. Spørsmål, enkle svar med forkningsbasert fordypningsstoff og litteraturreferanser ble lagt systematisk inn i databaser.
Nettsiden blir fortløpende utvidet og oppdatert i henhold til nye forskningsresultater og aktuelle problemstillinger og spørsmål. Den gir svar og forklaringer på det aller meste om inneklimaforhold av betydning for menneskers helse, ttrivbsel og funksjomnsevne.

Innholdet velges ut og produseres av redaktøren. Kunnskaper utvikles og utvides stadig, og slik vil det være også med denne nettsiden. Med overvåking av relevant forskningslitteratur og av mer eller mindre seriøse oppslag i media samt kontakt med mange brukere av nettsiden, blir stoffet supplert og oppgradert etter behov. Nettsiden inneholder (januar 2010) over 600 dokumenter samt et hundretalls spørsmål og svar. Alt innhold bygger prinsipielt på anerkjent vitenskapelig stoff fortrinnsvis hentet fra tidsskrifter som bruker utvalgte eksperter (eng.: ”peer review”) for å vurdere om manuskriptene kan godtas for publikasjon, se mer om dette under ”Kvalitetsikring”.
Som det blir presisert i noen dokumenter, er det ikke full enighet blant forskere om betydningen av en del inneklimaforhold for helse og sykdom. Man mangler også kvalifisert forskning i mange områder av dette. I slike tilfeller presenteres tekster slik forskning og erfaring tolkes av redaktøren.

Kjell Aas (c)
Sist oppdatert 3. februar, 2010)

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideOmsider er denne kunnskapsbanken aktiv igjen