Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2019-07-22 05:52:43
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=54&context=

Flyktige organiske forbindelser (gass) i inneluft

Det er ikke utpekt noen separate VOC som årsak til inneklimaplager. Sannsynligvis spiller forskjellige kombinasjoner av dem en større rolle. Mølhave og medarbeidere (Mølhave et al,1966) gjennomførte forsøk på friske voksne personer i klimakammer med 4 forskjellige kombinasjoner i konsentrasjoner (TVOC) på henholdsvis 15, 5 og 1,7 mg/m³ sammenliknet med ren luft - hver gang i 60 minutter. De fant klare forskjeller mellom virkningene av de forskjellige blandingene av VOC.

VOC gruppe 1:

 • 2-Xylen
 • Etylbenzene
 • a-Pentanal
 • a-Heksanal
 • a-Butanol
 • 3-Methyl,2-Butanol

VOC gruppe 2

 • n-Nonan
 • n-Dekan
 • n-Undekan
 • 1,2,4Trimetylbenzen
 • n-Propylenbenzen
 • 1-Okten
 • 1-Deken
 • a-Pinen
 • n-Butylacetat

VOC gruppe 3

 • n-Heksan
 • Cycloheksan
 • 1,2 Dikloroetan
 • 2-Propanol
 • 2-Butanon
 • 4-Metyl-2-pentanon
 • Mølhave et al,1966, Se VOC litteratur

  KjellAas©