Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2019-07-22 06:12:1
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=546&context=

Arbeidsmiljø for ansatte med astma

Tilrettelegging av arbeidsmiljøet for ansatte med astma.

(Spørsmål 3. februar 2007)
Jeg har med stor interesse lest Arbeidsmiljøet for ansatte med astma for jeg har omtrent samme plager som innsenderen beskriver der , men i tillegg er jeg veldig allergisk mot katt, husstøvmidd og trykksverten i ferske aviser.
Jeg er leder av en bedrift der de fleste ansatte deler et kontorlandskap. Arbeidet medfører at jeg ofte oppholder meg i kontorlandskapet.
Også jeg blir dårlig i løpet av dagen på jobb, selv om jeg har eget kontor. Av hensyn til min egen helse har jeg byttet ut teppegulv i alle kontorer med linoleumsgulv og synes nok at det hjalp litt, men jeg blir tett i pusten og må ta en ekstra spray eller to når jeg er nær medarbeidere (eller besøkende klienter) som lukter sterkt av parfyme – og det er det mange som gjør!

Også uten å være utsatt for dette, blir jeg langsomt dårligere i pusten ut over arbeidsdagen. Jeg mistenker at det skyldes at noen bærer med seg kattehår på klærne, selv om det ikke lukter katt av noen av dem. I dokumentet skriver du at du vil lage en rettledning for dette. Det ville være veldig fint for meg å kunne bruke en slik generelt formulert rettledning.
(Som leder kunne jeg kanskje gått ut med strenge påbud for å beskytte meg selv, men jeg synes det vil virke for ”sjefete” og i strid med den gode samarbeidsånden vi har hos oss). Så jeg håper det snart kommer en veileder som jeg kan bruke.

(PS Jeg er foreløpig ikke medlem av Norge Astma og allergiforbund og sender derfor dette til www.inneklima.com).

SVAR

(3. januar 2007) Ja, dette berører både sjefer og underordnede i kontorbygg. Kanskje også noen klienter / kunder blir dårlige og vil kvie seg for å komme igjen?) når de har vært på besøk slike steder som du beskriver.

I egenskap av leder ville du sannsynligvis oppleve at ansatte tok hensyn til din miljøhemming miljøhemming hvis du bare åpent fortalte dem om dette uten å kreve noe. Med så mange ansatte kan du nesten regne med at også noen av de ansatte har plager på grunn av en eller annen overfølsomhet. Derfor kan en veileder med generelle retningslinjer og råd nok fungere bedre (og mer demokratisk).
En slik er "underveis" og kommer sannsynligvis i denne nettsiden eller www.allergiviten i løpet av et par uker, så følg med!

I mellomtiden kan det kanskje være nyttig og et tegn på godt lederskap om du fikk gjennomført en anonymisert spørreundersøkelse om de ansattes opplevelse av sitt fysiske arbeidsmiljø. De ansatte har kanskje en tillitsvalgt (ombudsmann) som kan formidle det?


En "Ørebrorose" som illustrerer arbeidsmiljøets virkning på personalet.

I dag er det satt inn et spørreskjema i allergiviten.no som kan egne seg for formålet. Der henvises det til Ørebroskjema som med fordel kan brukes samtidig.

PS Slik du har det burde du vel vært medlem av NAAF!