Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2020-07-11 16:52:24
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=556&context=

Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning

"Stadig trangere i klasserommene NRK nyheter 4. mai 2007
Journalist: Jørn Andre Lien.)

Elevene i den norske skolen sitter stadig trangere - stikk i strid med regjeringens ønsker. Utdanningsforbundet viser til at 25 prosent av elevene sitter i klasser med flere enn 20 elever. Det er langt over det dobbelte av antallet i år 2000, og langt unna regjeringens målsetting, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. ”Vi forventer at skolen i løpet av 2007 tilføres mer penger, slik at man får ansatt flere lærere”, sier Djupedal."

Kommentar
Artikkelen dreier seg om at undervisningen blir dårligere fordi lærermangel gjør at flere elever må samles i hvert klasserom med en lærer.
Her har man utelatt et viktig argument som gjelder for svært mange skoler i Norge, nemlig at trange klasserom i mange skoler betyr enda dårligere inneklima og at også det kan gi dårligere undervisning og svakere læring.


I mange norske skoler er inneklimaet elendig og ikke akseptabelt i henhold til lov og forskrifter. Når elevantallet i klasserommet øker, blir inneluften enda dårligere hvis luftskiftet ikke kan økes og renholdet bedres.
Det går ut over elevenes konsentrasjonsevne, læring og arbeidsevne. De blir intellektuelt tregere, fortere trett og gjør flere feil. Det kan også øke uro og aggressivitet hos noen. Dette er dokumentert for elever ganske tidlig i forsknings- og prosjektrapporter , i Aktiv MEIS prosjektet, der det også er vist at mobbing kan motvirkes med Aktiv MEIS , og i nyere forskning.

Dårlig inneklima på skolen kan også føre til dårligere helse med mer sykdom og fravær for noen elever med en eller annen form for miljøhemming.


Av barns munn: Sauer sier bææ- bææ,
mange voksne sier bla- bla og æddabæædda!

Når skal det bli slik at vi voksne (i dette tilfellet: ansvarlige politikere) skal vise i handling det vi snakker om for ”å prioritere barna”?