Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2021-12-03 23:15:0
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=60&context=

Forskrifter om fukt og muggsopp

Byggforskriftene (§8-37, 1997):

"Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg, soppvekst eller andre hygieniske problemer" --- "Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbyggingen/forseglingen at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, nedbrytning av organisk materialer og økt avgassing".

Helsetilsynets retningslinjer:

"Patogene mikroorganismer bør ikke forekomme. Nivået av andre bør være så lavt som mulig"
(Statens helsetilsyn IK- 2462 og IK-2489).

Forskrifter for miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §19:

"Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Den relative luftfuktigheten i rommene skal ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer".
(Sosialdepartementet I-0848B).

Den eldste forskriften er nok Loven om mugg i hus som står i Det gamle testamentet: 3. Mosebok, kapittel 14, vers 31 o.v.