Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2021-12-03 22:42:10
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=61&context=

Vanlige årsaker til fukt:

Fukt og fuktskader hører til de absolutte VERSTINGER i innemiljøet med skader både på mennesker og materialer. Det skaper hvert år mange menneskelige tragedier.
Se Presseklipp nederst i dette dokumentet.


Flomkatastrofer som dette krever særlig grundige tiltak for å hindre senere fuktskader. Flomvannet kan bringe med seg mikroorganismer som meget raskt skaper problemer hvis fuktet materiale ikke fjernes relativt raskt.

Flom

Foto: Bjørn Aslaksen, VG. Fra Fagbladet Allergi i Praksis nr 1, 1995 s9.

Fuktrapporten

Studentsamskipnaden i Trondheim og NTNU har latt en ekspertgruppe lage en rapport om fuktskader.

Rapporten er omfattende. Noen av konklusjonene er:

Fukt og mikroorganismer


Se og bruk Sjekkliste for fuktrisiko.

Tiltak mot fukt og muggsoppvekst: