Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2021-12-04 00:10:16
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=62&context=

Fukt i betonggulv


Et nystøpt betonggulv inneholder mye vann som skal tørkes ut før det legges gulvbelegg. Betongen kan se tørr ut på overflaten etter relativt kort tid, men det tar lang tid før den tørker i dybden.

En kvadratmeter av et nystøpt 100 millimeter tykt betongdekke av vanlig kvalitet kan inneholde ca 18 liter vann. Under herdingen bindes ca 30 % av dette (ca 6 liter) til sementen, mens resten finnes i porene. Restvannet tørker langsomt (gjennom år) ut avhengig av omgivelsene.

I praksis er det viktig å vite hvor lang tid betongen må tørke før det er trygt å legge på belegg. Vinyl og linoleum bør ikke legges før den relative fuktigheten i betongen er under 90%, helst under 85 % (noen sier 80 %). Også en slik uttørking kan ta lang tid.
Tørketiden kan antydes med beregninger, men beregning skal ikke erstatte målinger. Før belegg legges skal den relative fuktigheten (RF) måles og være garantert lav nok.
Måling må skje i dybden av betongen ved at det bores kanaler og føres inn sonde fra fuktighetsmåler til ca 40% av betongtykkelsen for betonggulv på grunnen.

Uttørkingen er avhengig av betongens tykkelse, betongkvalitet evt luftinnblanding, temperatur, og luftens relative luftfuktighet. Bruk av luftavfuktere kan være fordelaktig ved høy relativ luftfuktighet. Ut fra disse forhold kan man beregne forventet tørketid.

Beregning av uttørking for betong


(hentet fra kompendiet Hus og Helse (red. K.I. Edvardsen), Norges Byggforskningsinstitutt 1992. ISBN 82-536-0395-9, s 79-81.)
Denne beregningen tar utgangspunkt i bruk av 100 millimeter tykk betongsåle (plate på grunnen), betongkvalitet C25, temperatur 20o C, luftfuktighet RF 20-50 %, og ønsket fuktnivå i betongen 90%. Under slike betingelser beregnes tørketiden til 60 døgn. Under andre forhold brukes korreksjonsfaktorer som angitt i det følgende:

Betong tykkelse
Betong tykkelse
(millimeter)
Korreksjonsfaktor
60 0,4
80* 0,7
85 0,8
90 0,9
100 1,0
120 1,4
140 1,8

Betong kvalitet
Betong kvalitet Korreksjonsfaktor
C15 2,0
C25 1,0
C25, luftinnblandet 0,5
C35* 0,7
40 0,6
40, luftinnblandet 0,3

Temperatur
Temperatur
o C
Korreksjonsfaktor
+ 10 1,4
15 1,2
20 1,0
25 0,9

Luftfuktighet (RF)
Luftfuktighet
RF %
Korreksjonsfaktor
20-50 1,0
60* 1,2
70 1,4
80 1,5

Forventet fukt i betongen
Fukt i betongen Korreksjonsfaktor
80 % 4,0
85 % 2,5
90 % 1,0


Beregning for tid som trenges for å oppnå henholdsvis 85 % og 80 % RF i betonggulv med kvalitet C35, platetykkelse 80 millimeter, anslått gjennomsnittstemperatur 15o C, luftens RF gjennomsnittlig 60 %.
85%:
Tørketid i døgn: 60 x (0,7 x 0,7 x 1,2 x 1,2 x 2,5) = 106 døgn ( ca 15 uker)
80%:
Tørketid i døgn: 60 x (0,7 x 0,7 x 1,2 x 1,2 x 4,0) = 169 døgn ( ca 24 uker)

Hvis tørkingen foregår i fuktigere værtype med mye tåke og regn der luftens RF i lange perioder kan være nærmere 80% i gjennomsnitt, vil tørketiden forlenges til henholdsvis 132 døgn (ca 19 uker) og 212 døgn ( ca 30 uker).
For kort byggetid kan forderve inneklimaet selv om andre forhold er gode!

Bygging

Dersom gulvbelegg legges for tidlig, kan det i verste fall løsne p.g.a. for mye fukt i betongen. Ofte ser man tegn på dette i form av blærer og bulker i vinyl- og linoleumsbelegg. Det kan komme misfarging av gulvbelegg p.g.a. nedbrytningsprosesser på undersiden. Det kan dannes flyktige organiske komponenter, bl.a. heksanol og eksanol, som kan bidra til et dårlig inneklima.

Det finnes ulike metoder for måling av fuktighet i betong. En meget enkel måte å kontrollere dette på for f.eks. boligbygg kan være å legge en stor plastfolie (ca. 2 m²) på gulvet. La den ligge der 2 døgn. Hvis det er fuktig under plasten, er betongen absolutt ikke tørr nok for legging av gulvbelegg
Helst og som et absolutt krav for større bygg skal betongens fuktighetsgrad måles med nøykatige RH-sensorer

Overflaten kan relativt raskt se tørr ut, men uttørkingen fra det indre av betongen tar lang tid, og blir langsommere etter hvert fordi fordampingen skal skje gjennom betongens indre. Ved for tidlig legging av gulvbelegg vil fuktigheten ved betongoverflaten stige og skader ofte gulvbelegg og inneklima.


Presseklipp

NRK Nettavis:
Byggeskandale
14. januar 2004. (Journalist Jan Henrik Aubert)
"Beboerne i nybygde Solvang Terrasse i Tønsberg er rammet av en byggeskandale. En av de 76 nye leilighetene renoveres. Ekteparet som bor der måtte flytte ut så lenge.
Plager med lukt og fuktighet gjorde at leiligheten måtte renoveres. Årsaken er at det sannsynligvis var for stort fuktinnhold i betongen da parketten ble lagt.

Solvang Terrasse, som ligger i tilknytning til Tønsberg gressbane består av fem blokker med til sammen 76 leiligheter. Siden blokkene sto ferdig høsten 2002 er det stadig blitt avdekket byggtekniske feil og mangler.
Ikke tørr betong
Det er også funnet feil og mangler ved ventilasjon og isolering, men mest alvorlig er det at betongen sannsynligvis ikke var tørr da underlag og parkett ble lagt. ---- Denne fukten har satt i gang en kjemisk reaksjon som har ført til avgassing fra flytesparkel og parkettunderlag."
Les oppslaget i NRK 14.01.04