DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Arbeidsmiljø for frisør

Yrkeseksponering for frisør
(Spørsmål 12.oktober 2010)
Jeg har vært veldig dårlig i det siste året. Mye syk, men vet ikke om det skyldes de kjemiske produktene jeg bruker i frisørsalongen.Jeg har besvimt ca. 9 ganger i år og vet ikke årsaken legen holder på å ta prøver og sånt.
Men jeg blir ekstremt dårlig, svimmel,hodepine,pustevansker,svie i brystet. Spesielt når jeg bruker blekemidler. Jeg vet ikke om du har noe råd du kan gi meg.

SVAR
(12.oktober 2010)
Mange i frisøryrket utsettes for kjemiske stoffer i pustesonen slik at de kan utvikle astma og astmaliknende pusteproblemer. Beskrivelsen din gior mistanke om at det kan være det som kalles kjemisk miljøintoleranse, men som ikke har noen egen godkjent medisinsk diagnose.
Begge tilstander kan utvikle seg i alvorlig retning med mye plager også utenom arbeidssituasjonen.
Det er ikke farlig, men ytterst plagsomt. Det kan føre til at du blir ufør og kan få behov for omskolering hvis dette ikke tyas alvorlig nå.

Yrket kan også føre til andre sykdommer som legen vil kunne avdekke med undersøkelser og blodprøver.

Ved å fortsette i en slik jobbsituasjon risikerer du forverring og kronisk sykdom, så inntil legen er ferdig med sine undersøkelser, bør du være sykmeldt, evt delvis sykmeldt hvis du kan jobbe uten å utsette deg for de forurensningene som du nevner.
I mellomtiden bør du og/eller arbeidsgiver undersøke om det er mulig å beskytte mot innånding av kjemikaliene i salongen.
Her bør du i samråd med legen din snarest mulig søke råd og hjelp både i arbeidstilsynet og NAV der du hører hjemme.
Se Risk- og frisk-yrker .

Arbeidstilsynet har skrevet en egen artikkel om dette, se Grønt frisøryrke. Det finnes en egen brosjyre om Ventilasjon i frisørsalonger Dette problemet gjelder mange andre, så jeg setter denne korrespondansen inn i www.inneklima.com (uten å nevne navn). Det er kommet flere liknende henvendelser tidligere.

Kjell Aas (c)
(Sist oppdatet 13. oktober 2010)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideArbeidsmiljø for frisør