DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljøhemming,en skjult funksjonshemming oppdateringer.

Forord
Boken er avsluttet og blir ikke endret, men forfatteren følger med i aktuell forskning og relevante informasjonskilder og kan i dette dokumentet presentere stoff som supplerer tekster i boken.
Fra mars 2013 settes nytt stoff først etter dette forordet!

Fra "MCS til "Kjemisk miljøintoleranse"

Den norske foreningenn har skiftet navn til: Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI) og adresse til nettsiden er nå www.intoleranse.no
Interesserte kan finne mye stoff i www.inneklima.com om Kjemisk miljøintoleranse

Miljøkjemi og vi!

Professor Kjell Aas eri gang med et prosjekt Miljøkjemi og vi som handler om kjente, sannsynlige og mulige samvirker mellom kjemiske forurensinger i miljøene våre (miljøkjemi) og fenomener og funksjoner i vår indre kjemi(biokjemi). Opprinnelig ble han anmodet om å lage en e-bok om dette,men har valgt å legge alt stoffet i www.inneklima.com. Slik kan stoffet nå mange flere (nettsiden besøkes av rundt 200.000 årlig) - og det er helt gratis.
Ny artikkel i den serien kommer med 8-10 dagers mellomrom. se den foreløpige innholdsfortegnelsen.

Kjemiske forbindelser

Her er en oppdatering av lenke nr 53 i boken: . New Jersey: Right to know hazardous substance fact sheet med oppdateringer frem til september 2011.

Ny behandling?

Det er nå lansert en behandling av multiple chemical sensitivity, (MCS) under navnet Dynamic Neural Retraining System som hevdes også å hjelpe kronisk tretthetssyndrom (ME), el-intolerranse og fibromyalgi.
Det er et kommersielt program som reklamerer på nettet med vitneutsagn om utrolig rask bedring av MCS>.

Etter de begrensede og udokumenterte opplysninger som selgeren av programmet gir, dreier det seg sannsynligvis om en kombinasjon av selvsuggesjon (selvhypnose) og varianter av kognitiv terapi, mens det fra MCS-ere hevdes at det ikke dreier seg om noe sånt.
Samtig hevdes det fra psykiatrisk orientert hold at helbredelse med denne metoden viser at tilstanden må skyldes psykologiske avvik.

Dette kan virke forvirrende på noen slik det kommer frem i Kjemisk miljøintoleranse/MCS og betinget refleks .

Effektiv behandling av noen med ME/CFS! Hva med MCS?

Som omtalt i boken Miljøhemming, en skjult funksjonshemming har Pall postulert at Multiple Chemical Sensitivity, MCS (kjemisk miljøintoleranse/MCS) skyldes biokjemiske mekanismer som også kan føre til kronisk utmattelsessyndrom (Myalgisk encefalopati/ME, som på engelsk kalles Chronic fatigue syndrome).
En sentral fellesnevner i hans hypotese er økt nivå og aktivitet av nitrogenoksid- peroksynitritt, NO/ONOO- (Pall 2000,2001).
Det at NO/ONOO- finnes forhøyet både ved MCS og ME, behøver dog ikke bety at de to tilstandene har samme mekanisme. Det kan være at dette bare er et krysningspunkt i to ulike biokjemiske sekvenser (kryssende biokjemiske baner)

Likhet mellom noen undergrupper?
Med de store individuelle forskjeller og heterogeniteten av tilstanden MCS som beskrevet i boken, er det mulig at Pall's hypotese kan stemme iallfall for noen undergrupper av MCS og ME, men bevis mangler.
At det også kan være forskjellige undergrupper i ME kommer frem i en ny artikkel i Plosone i oktober 2011 (Fluge et al, 2011).
Der skriver forskere fra Haukeland universitetssykehus om godt gjennomført forskning som viste at to tredjedeler av 33 ME pasienter ble betydelig bedre etter behandling med en kreftmedisin ( Rituximab). Denne medisinen angriper celler som produserer antistoff (B-celler) i immunsystemet og virker mot visse krefttyper og autoimmune sykdommer.
Flere av ME pasientene ble helt friske. Den gode virkningen opptrådte måneder etter avsluttet behandling. Resultatene kan tyde på at ME er en autoimmun sykdom hos disse. Det er sannsynligvis andre mekanismer bak lidelsen hos de ca 30% som ikke merket noen bedring.

Autoimmune sykdommer er en gruppe sykdommer hvor immunforsvaret vårt oppfatter noe i vår egen kropp som fremmed, og med det forårsakes en immunreaksjon mot våre egne celler og vev. Årsakene er ikke klarlagt, men en antar at slike immunreaksjoner kan komme etter infeksjoner som endrer litt på cellene våre.
Flertallet av ME- tilfeller starter etter infeksjon i motsetning tiltilfeller av MCS som starter etter eksponering for kjemiske forbindelser. Kjemiske forbindelser kan sannsynligvis også endre noen celler inne i oss slik at immunsystemet oppfatter dem som fremmede .Det er uvisst om NO/ONOO- kan ha en slik effekt.
Bivirkninger!
I den nevnte rapporten ble det ikke observert bivirkninger av betydning, mens andre forskere rapporterer til dels meget alvorlige bivirkninger av dette medikamentet.
Behandlingseksperimentet på ME pasienter har vært omtalt i TV 2.

Litteratur

 • Fluge,Ø, Bruland O, Kristin Risa K, Mella O et al (2011): Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study. Plosone Oct 2011 Nettversjon.

 • Pall ML (2000): Elevated peroxynitrite as the cause of chronic fatigue syndrome: other inducers and mechanisms of symptom generation. J. Chronic Fatigue Syndr 7: 45.59.

 • Pall ML (2001): Common etiology of posttraumatic stress disorder, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome and multiple chemical sensitivity via elevated nitric oxide/peroxynitrite. Med Hypotheses.57: 139- 45.

 • Pall ML, Satterlee JD (2001): Elevated nitric oxide/peroxynitrite mechanism for the common etiology of multiple chemical sensitivity, chronic fatigue syndrome. Ann N Y Acad Sci933: 323 - 9.
 • Miljøhemming brosjyrer

  I tilknytning til boken Miljøhemming, en skjult funksjonshemming har prosjektgruppen produsert følgende digitale brosjyrer:


  • ,


  Lenkene til disse og lenken til boken (gjennom Helsebiblioteket) blir sendt til samtlige kommuner i landet. De blir snart også tilgjengelige på nettsiden www.naaf.no/friskjobb
  og i www.helsebiblioteket.no

  Norsk forening for kjemisk miljøintoleranse/MCS er stiftet.

  Norske risikanter med kjemisk miljøintoleranse har nå stiftet sin egen forening MCS-Norge med egen hjemmeside som er under utvikling.
  Styret beskriver foreningen slik i §1 og 2 fra Vedtekter for MCS- Norge ):

  • § 1 Foreningens navn er MCS- Norge, og ble stiftet 16.09.11. Foreningens hjemsted er den til enhver tid sittende formanns bopel.

  • § 2 Formål. Foreningen skal arbeide for at helsemyndighetene aksepterer kjemisk miljøintoleranse som en fysisk lidelse med godkjent diagnose og diagnosenummer.

  • Foreningen skal arbeide for saklig informasjon og dermed øke samfunnets kunnskapsnivå om kjemisk miljøintoleranse.

  • Foreningen skal fremme et best mulig samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund.

  • Foreningen skal fremme samarbeid utover landegrensene.

  • Foreningen skal arbeide for at medlemmene skal møte respekt i helsevesenet og i samfunnet generelt.

  • Foreningen skal jobbe for å øke tilgjengeligheten i samfunnet for mennesker med kjemisk miljøintoleranse.

  • Foreningen skal arbeide for å fremme forskning omkring duft og kjemikalieoverfølsomhet.

  • Foreningen skal arbeide for å fremme tilgjengeligheten av duftnøytrale produkter til rengjøring og personlig pleie, i tråd med NAAF sin handlingsplan.

  • Foreningen skal ha et verdinøytralt ståsted.

  • Foreningens medlemmer forplikter seg til enhver tid å uttale seg med respekt overfor andre mennesker.

  • Foreningens arbeid vil utøves i hele Norge.

  Medlemskontingent er kr 200,-. Nettsiden har påmeldingsskjema.

  Nye rapporter om el-intoleranse, men lite nytt

  Spørsmålet om det skyldes feil i ionekanaler er fortsatt åpent, se dokumentet Skyldes el-intoleranse særegenheter ved f.eks. ionekanaler - eller ? (Sist oppdatert 14.mars2013.)
  Kjell Aas©

  Til toppen

  Utskriftsvennlig versjon

  DU ER HER :

  ForsideMiljøhemming, en skjult funksjonshemming oppdateringer