DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljøkjemi og vi. - Innhold

INNHOLD ved avslutningen 22.august, 2013.
1. Forside og planlagt innhold
2. Forord (blir endret underveis)

Vi -og vår egen biokjemi


3. Miljøkjemi som vi får inn i oss, og vi.
4. Alt liv avhenger av kjemi.Du er fabelaktig
5. Celler som kjemiske fabrikker
6. Miljøkjemi og immunsystemet
7. Gener
8. Enzymer
9. Hormoner
10. Kjemiens veier inn i oss
11. Fordøyelsessystemet
12. Luftveiene
13. Lukt
14. Huden
15.Blod,lymfe og noen celler
16. Miljøkjemi og foster.
17. Noen begreper i kjemi
18. Kjemisk flytskjema
19. Oksidasjon og reduksjon
20. Miljøkjemi og mat
21. Miljøkjemi og sykdom
22. Allergier
23. Miljøkjemiske risikanter
24. Forskjellige former for og grader av overfølsomhet.Hvor følsom?
25. Kjemisk miljøintoleranse Del 1.
26. Mangelfull viten. Hvorfor?
27. Miljøkjemi og vi- og religion.
28.Nervesystemets (nevronenes) kjemi
29. Nervesystemet -kjemien som bestemmer
30. Det autonome nervesystem
31. Betinget refleks
32. Placebo og nocebo
33. Speilnevroner og empati
34. Nervesystemets kjemi og følelser .
35. Oppsummering så langt

Miljøkjemi og risikokomponenter


36. Støvbåret kjemi
37. Nanopartikler oghelserisiko
38. Frisk luft og uteluft.
39. Miljøkjemisk mangfold i inneluft
40. Flyktig kjemisk forurensning(gass) i inneluft (VOC/OCIA)

41. Allmenne verstinger
42 Pesticider
43. Fukt- 0g vannskade
44. Hormonhermere
45. Hormonhermere og sykdom
46. Ftalater
47. Miljøkjemi anno 2013. Erklært helseskadelige stoffer
48 Miljøkjemi som krever oppmerksomhet (utvidet liste)
49. Grenseverdier og normer
50. Miljøkjemi: Lover, forskrifter m.m)
51. Miljøkjemi og føre-var-prinsippet
52.. Miljøkjemi og el-intoleranse
53, Betyr miljøkjemi noe for noen av oss?
Utfordring for helseetaten
55. Utfordringer for forskere

56. Utfordring for media
58. Sluttord

(Sist oppdatert 22.august, 2013)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljøkjemi og vi. - Innhold (foreløpig)