Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2020-07-11 17:39:25
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=74&context=

Høysnue (allergisk og vasomotorisk rhinitt). Neseplager

Høysnue med symptomer på grunn av allergi mot pollen er den mest utbredte rene allergiske sykdommen. Typisk er kløe i nesen og ofte også i øynene, ikke sjelden i ganen. Kløen følges av rikelig vanntynn snue og tett nese som meget lett irriteres til serienys.

Øynene kan hovne betydelig, bli røde og rinner, og ofte ledsages dette av lysskyhet. Mange får hodepine og føler seg uvel med feberfornemmelse (derav navnet "Høyfeber").

Tilstanden finnes fra det bagatellmessige til det invalidiserende i pollensesongen.

Dette er en "allergisk rhinitt". Slik neseplage kan opptre også uten allergi mot pollen, men mot andre allergenkilder, som for eksempel allergener fra dyr, husstøvmidd etc. Da opptrer symptomene mest utenom sommersesongen, og de er ikke fullt så voldsomme som vedf høysnue. Allergisk rhinitt kan også være kronisk med vedvarende, men ofte mindre voldsomme symptomer. Allergisk rhinitt får ofte samtidig mer eller mindre hyperreaktivitet som ved "vasomotorisk rhinitt" (se nedenfor).

Økning

I 1876 anslo amerikaneren Beard at høysnue forekom hos ca 0,1-0,2% av den amerikanske befolkningen. På 1930 tallet fant Salén og Nordenfors at høysnue fantes hos ca 1% av befolkningen i USA og Europa. I 1988/89 var det flere undersøkelser som viste forekomst av høysnue hos ca 14% og ved undersøkelser i slutten av 1990-årene var forekomsten oppunder 20%.

"Vasomotorisk rhinitt"

Dette er en ikke-allergisk overfølsomhet i neseslimhinnene og gir varierende grader av nesetetthet, snue og ubehag fra nesen. Den skyldes hyperreaktivitet i neseslimhinnene og kan forverres av en rekke irritanter i luften.

Alle grader fra bagatellmessig til alvorlig

Alle disse formene for neseplager finnes fra beskjedne og bagatellmessige reaksjoner til svært plagsomme tilfeller der det også lett opptrer komplikasjoner. I alvorlige tilfeller er dette et eksempel på miljøhemning.

se Planter som gir allergi, se Allergi, se Hyperreaktivitet,

Du kan få mye nyttig informasjopn gjennomn Norges Astma- og allergiforbund (NAAF), og bør ta en titt på "NAAF's hjemmeside".

. Mye mer stoff finner du i www.allergiviten.no. Start for eksempel med å klikke på høysnue her.