Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2022-08-09 13:22:7
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=83&context=

Inneklimasyke. Inneklimasykdommer

I praksis møter vi en del tilfeller av "inneklimasyke" som ikke passer særlig godt innenfor de kjente formene for overfølsomhet. Det er for eksempel i noen tilfeller en - heldigvis ganske sjelden - tilstand som går under betegnelsen "multippel kjemisk intoleranse" og som jeg selv vil regne som typisk representant for idiopatisk intoleranse (Idiopathic Environmental Intolerance (IEI).

Det brukes forskjellige betegnelser særlig i engelskspråklig litteratur: "environmental illness", "ecological disease", "odour-triggered panic attacks", "toxic-induced loss of tolerance", "idiopathic environmental intolerance" m.m.

Ved multippel kjemisk intoleranse dreier det seg mest om pasienter som gjerne har startet opp sin sykdomskarriere i forbindelse med en akutt kjemisk eksponering som fører til en rekke diffuse symptomer. Etter hvert fremkalles de samme symptomene - i henhold til pasienten - ved eksponering for en rekke vidt forskjellige kjemiske stoffer og lukter. De lærde strides om dette er en reell biokjemisk overfølsomhet på grunnlag av basale enzymforstyrrelser, eller om det dreier seg om forskjellige psykosomatiske og til dels rent psykiatriske fenomener (Thörn 1998). Nåforeligger det imidlertidsolid bakgrunn for biokjemiske mekanismer bak denne miljøhemmingen (Aas,2011)

Inneklimasyke ("SBS")er en betegnelse som brukes mest når en større antall mennesker i kontorbygg (mest åpne kontorlandskap) klager over hodepine, slapphet, kvalme, hyppige infeksjoner i luftveiene og komplikaqsjoner til disse, ekstrem tretthet, tørr hud og tørre slimhinner, irriterte slimhinner etc etter opphold i den aktuelle bygningen eller arbeidsplassen. Dette tilsvarer de symptomer som er registrert ved dårlig inneklima i skolebygninger (se dette).

Det er vanligvis umulig å stille diagnosen hos enkeltpersoner, den er avhengig av endemiologiske forhold (mer enn 20% av brukerne i en større brukergruppe er affisert). Det er også vanskelig å påvise sammenheng mellom de rapporterte plager og bestemte feil i inneklimaet. Vanligste påviste årsaker er feil temperatur, spesielle lukter, svevestøv og utilstrekkelig luftskifte. Sammenheng med spesielle gasser (VOC) er uvanlig å påvise (men det kan skyldes vår manglende kunnskap om dette).

Sunt eller "sykt hus"? I ett hus (a) er du frisk og opplagt,I et annet hus (b) føler du deg dårlig. Hvorfor?

Et nøkternt svar krever undersøkelse av deg (c) dvs pasientdiagnose og av huset (d) dvs innemiljødiagnose. Og så kommer det vanskelige: å bevise at (c) og (d) har sammenheng.

Fra Kjell Aas og Finn Levy: Hus og Helse, 4. opplag, Cappelen 1997

Det kan også dreie seg om betingede reflekser. Den enkelte pasient kan befinne seg ett eller annet sted på dette vide spektrum av mekanismer. En presis diagnose er ofte ytterst vanskelig eller umulig - og de fleste pasienter blir (eller føler seg) grundig misforstått. Dette er også et yndet objekt for naturmedisinere og enkeltpersoner med misjoneringstrang ut fra egne erfaringer .


Spørsmål om PLAGER PÅ GRUNN AV FUKTSKADE. MÅLING AV INNEMILJØET?

Hele familien har vært mye plaget med sykdom etter at vi flyttet inn i huset vårt, en seksjon i rekkehus bygget i 1965. Vi har hørt at det har vært vannskader i taket og veggene på stua, men vet ingenting sikkert. Kløe iansiktet, sår hals og slapphet er typiske symptomer.
Finnes det en relativt rimelig måte å få undersøkt luften hjemme hos oss for muggsopp og mikrober? Har sett private aktører i andre deler av landet som tar kr 3995,- for en test man utfører selv...

SVAR

Ja, det er symptomer som kan gi mistanke om INNEKLIMASYKE, og det er riktig som du gjør, å rette søkelyset mot FUKTSKADER.
Fuktskader er en vanlig årsak til slike plager, men vanligvis på grunn av MUGGSOPP og sjeldnere på grunn av bakterier. Er det LUKT av muggsopp inne, så er det muggsopper et eller annet sted. Da må alt muggsoppinfisert materiale fjernes.
Da må dere nok ta de utgiftene som trenges for å få gjort dette. Slike tiltak dekkes ofte ikke av forsikringen. Blir utgiftee større enn kr 10.000,- , kan noe trekkes fra selvangivelsen. Husbanken kan evt bidra noe.

Det kan jo være andre ting i huset som gir plagene.
Kanskje du skulle prøve en kartlegning selv med KVALIFISERT SKJØNN-METODEN FOR BOLIG (KSM)?

Det er mulig å få undersøkt evt forekomst av fuktskader og muggsopper av spesialfirma, men billig er det ikke!
Kommunehelsetjenesten og/eller HMS - eller bygningsetaten i din kommune bør kunne gi deg adresse til de firmaene som er tilgjengelige i nærheten.

Alternativt kan det bestilles spesielle vekstskåler for muggsopper som du kan sette i rommene for å samle opp støvet som faller ned på skålene. De kan så sendes til analyse i egnet laboratorium. Den prøven kan fortelle om det er unormalt mange levende soppsporer i inneluften, men er lite pålitelig, og neppe til noen praktisk hjelp for dere - selv om den er billigere (noen få hundrelapper).
Undersøkelser av andre forurensninger i inneluft er enda dyrere og hsr ingen hensikt.

Altså: Les i denne kunnskapsbanken om det jeg har uthevet. Fastslå om det lukter mugg. Prøv KSM. Spør kommunenes helsetjeneste og HMS. Kom gjerne tilbake med spørsmål. Lykke til


Aktuelt spørsmål

Jeg er sterkt plaget med irritasjon i luftveiene, tørre øyne,tretthet,hodepine. Jeg går på astma-medisin.
Jeg er frisk over alt ellers enn her hjemme. Dersom jeg har vært bortreist noen dager, blir jeg dårlig etter noen timer her hjemme.
Vi bor i et velholdt, solid bygget hus fra 1976. Vi kjøpte huset i 1982. Vi har prøvd å finne kilden til mine problemer, og har installert miljøovner (oljebaserte panelovner) og sentralstøvsuger. Ingen ting har hjulpet, problemene mine har derimot økt.
Vi tror nå vi har funnet årsaken, lekkasje i avløpsrøret fra toalett/badekar i 2. etasje. Vi fant et lite hull i avløpsrøret innenfor vegg i 1. etasje. Det var muggsopp på gulvlist og ellers rundt røret så langt vi kunne se. Røret går videre ned i underetasjen og er plassert i en luftekanal som har ventil ut til dusj/wc i kjelleretasjen. Her lukter det mugg.

Vi har kontaktet forsikringsselskap/takstmann og et firma som skal ta seg av skadene.

Mitt spørsmål er: Når arbeidet er gjort, vil huset bli friskt igjen? Eller vil innemiljøet fremdeles inneholde muggsporer som vil plage meg så lenge jeg oppholder meg i huset? Jeg er så sterkt plaget at jeg vil flytte ut mens arbeidet pågår. Håper på et snarlig svar da dette rett og slett for meg er livsviktig.

Svar

Det du beskriver, er dessverre veldig vanlig. Plagene kan skyldes flere forhold inne, men lekkasje med fuktskade og muggsoppvekst peker seg ut slik du selv mener.

Nå må skadene utbedres ordentlig! Alt soppinfisert materiale må fjernes helt med god margin til friskt materiale. Tørrblåsing alene av slikt materiale er "kvakksalveri". Muggsoppsporer og deres helseskadelige produkter (mykotoksiner, glukaner) har sasnnsynligvis spredt seg i hele huset, så etter opprettingen må det gjennomføres meget grundig rengjøring spesielt av steder der støv kan samle seg (høye flater, lister, hyller, bokhyller mm, NB! tekstiler!) og alle flatene bør støvsuges og deretter vaskes med f.eks.5 % klorinfortynning.
Når muggsoppinfisert materiale brytes opp, bør det brukes vernemaske. Du bør holde deg unna, slik du har bestemt! Etter gjennomført sanering som nevnt ovenfor, bør huset være friskt hvis det ikke er andre forhold som også må endres, se "Godt innemiljø hjemme?".