DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Ørebromodellen

Yrkesmedicinska kliniken ved Regionssjukhuset i Ørebro har utviklet et skjema for registrering av brukernes opplevelser av inneklimaet og hvilke plager de har på stedet. Dette skjemaet (forenklet) kan lastes ned i utskrivbart PDF-format her.

Funnene kan illustreres i den såkalte Ørebrorosen.

For noen forhold slik som (for eksempel temperaturforhold) vil det nesten alltid være noen som er misfornøyd.

Dette skjemaet egner seg for en engangsregistrering av inneklimaforhold og -plager, men er for lite spesifisert til å brukes i undersøkelser av evt bedringer etter tiltak. Da er spørreskjemaet (for skoleelever) i denne kunnskapsbanken bedre egnet (se spørreskjema for skole).

I alle tilfeller må undersøkelser fortas av kvalifiserte personer (se kvalifisert-skjønn modellen.)

Ørebrorosen

Ørebrorosen viser henholdsvis de vanligste innemiljøproblemene og de vanligste plager som oppstår i dårlige innemiljø. Her er rosen for symptomer/plager. Den grødfargede kjernen antyder hva som kan kalles "normalt" - dvs det er "normalt" at 15-20% klager over ett eller annet i innemiljøet.

Med de såkalte "Ørebroroser" kan en få et inntrykk av plagene og om det evt kan være noen sammenhenger mellom opplevelse av inneklimaet og de registrerte symptomene

Ørebrorosen enØrebrorosen to

Ørebroroser fra 2 forskjellige innemiljøer.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forside

 

AKTUELLE KATEGORIER :
helseundersøkelser
sykdommer og plager