DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om Astma

 Dårlig inneklima Sykdomsoversikt
 Allergi
 Anstrengelsesastma
 Astma
 Betinget refleks
 Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser
 Hyperreaktivitet
 Inneklimaets betydning for astma
 Konsekvenser av dårlig inneklima
 Irritanter ved hyperreaktivitet
 Husstøvmidd
 Overømfintlighet . Overfølsomhet
 Passiv tobakksrøyking
 Stum astma
 Sykdomsoversikt
 Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom
 Medisiner og behandling
 Innemiljø og sykdom. Hva vet vi?
DU ER HER :

Forside