DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om allergener

 Støv og svevestøv
 Andre allergenkilder
 Allergi
 Allergenkilder ved atopisk allergi
 Høysnue (allergisk og vasomotorisk rhinitt). Neseplager
 Hybelkaniner, sand og allergener i støv
 Allergenkilder: Lær, Pelsvarer , Ull
 Planter inne
 Innemiljø og sykdom. Hva vet vi?
DU ER HER :

Forside