DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om allergi

 Andre allergenkilder
 Allergi
 Allergenkilder ved atopisk allergi
 Dyr
 Høysnue (allergisk og vasomotorisk rhinitt). Neseplager
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 Overømfintlighet . Overfølsomhet
 Planter inne
 Svømmebasseng. Klorering . Boblebad
 Sykdomsoversikt
 Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 Presseklipp: "Kjæledyr gir ikke allergi-risiko" (men så enkelt er det ikke!)
 Innemiljø og sykdom. Hva vet vi?
DU ER HER :

Forside