DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om allergisk rhinitt

 Luftforurensninger ute
 Andre allergenkilder
 Allergi
 Allergenkilder ved atopisk allergi
 Høysnue (allergisk og vasomotorisk rhinitt). Neseplager
 Irritanter ved hyperreaktivitet
 Kryssreaksjoner
 Husstøvmidd
 Tiltak mot husstøvmidd
 Overømfintlighet . Overfølsomhet
 Planter inne
DU ER HER :

Forside