DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om inneluft

 Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
 Inneluft
 Støvfilter
 Flyktige organiske forbindelser (gass) i inneluft
 Husstøv
 Irritanter ved hyperreaktivitet
 Kjemisk luftforurensning. Gass.
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 Frisk luft. Uteluft
 Tørr luft. Luftfuktighet (RF) inne.
 Luftrensere og joneapparater
 Lukt
 Støvbinding
 Planter og blomster
 Høyt støv/støvsum og sykdom/plager i barneskoler
 Utlufting. Utbaking.
 Hvorfor ventilasjonssystem i barnehager, skoler og kontorbygg etc?
 Ventilasjon drift og forhold
 Ventilasjonstyper
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
DU ER HER :

Forside