DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om mekanismer

 Allergi
 Annen overfølsomhet
 Hyperreaktivitet
 Overømfintlighet . Overfølsomhet
 Hvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
DU ER HER :

Forside