DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om risiko

 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 Risikoforhold
 Allergi
 Astma
 Dyrehold
 Husstøvmidd
 Mors røyking stjeler livskraft fra fostret.
 Overømfintlighet . Overfølsomhet
 Radon
 Godt Nytt År UTEN Røyking!
 Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom
 Miljøkjemi: OCIA (VOC)s helse-effekter
DU ER HER :

Forside