DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om sykdom

 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 Risikoforhold
 Dårlig inneklima Sykdomsoversikt
 Allergi
 Annen overfølsomhet
 Astma
 Betinget refleks
 Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser
 Fuktskadesykdom
 Høysnue (allergisk og vasomotorisk rhinitt). Neseplager
 Kronisk tretthet, Somatisering
 Malingsymptomer
 Multippel kjemisk overfølsomhet.Kjemisk miljøintoleranse/MCS.
 Mikroorganismer
 Mors røyking stjeler livskraft fra fostret.
 Overømfintlighet . Overfølsomhet
 Høyt støv/støvsum og sykdom/plager i barneskoler
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 Sykdomsoversikt
 Hvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!
 Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom
 Miljøkjemi: OCIA (VOC)s helse-effekter
 Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 Medisiner og behandling
 MCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur
 Innemiljø og sykdom. Hva vet vi?
DU ER HER :

Forside