DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sideoversikt

Her er alle dokumentene i kunnskapsbasen ordnet alfabetisk. Bruk søkesiden hvis du ikke finner det du leter etter her - eller forsøk å registrere et spørsmål til forfatteren.

 "
"En halv katt i barnehage og skole" og allergi mot dyr.
 
 <
OBS! Noen dokumenter er skadet. Reparasjon pågår.
 
 A
Aktiv MEIS (eller Aktiv DUE)
Aktiv MEIS prosessen
Aktiv MEIS; klassens miljøvernere
Aktuelle spørsmål og svar
Akustikk
Alger
Alkydmaling, Silikatmaling
Allergenkilder ved atopisk allergi
Allergenkilder: Lær, Pelsvarer , Ull
Allergi
Allergi- og astma-litteratur
Allergier
Allergier øker. Hvorfor?
Allergiforebygging, Del I og Del II Litteratur
Allergivaksinering. Hyposensibilisering
Allmenne verstinger
Alt liv avhenger av kjemisk orkestrering
Andre allergenkilder
Annen overfølsomhet
Anstrengelsesastma
Arbeidsmiljø for ansatte med astma
Arbeidsmiljø for frisør
Arkitekttabber
Arkitekttabber
Astma
Astma øker fortsatt i Norge
Astma øker. Hvorfor?
Astmaforebygging,
Astmaforebygging. Litteratur
Astmalitteratur
Avhandling: Muggsoppgifter (mykotoksiner) kan være helseskadelige på mange måter.
Avisoppslag: "Kopierer seg syk" (Dagsavisen 14.01 2001)
Avslutning av nettsiden
 
 B
Bakterieinnholdet i støv
Bakterier og Legionella
Balansert ventilasjon med problemer
Balansert ventilasjon og luftfuktighet
Barn og voksne puster inn mye ukjent kjemi
Barnas soverom har verst inneklima
Belegglitteratur
Betinget refleks
Betinget refleks. Spinal (= ryggmargs-) sensitivisering
Betydelige inneklimaproblemer i mange kontorbygg
Betyr miljøkjemi noe for noen av oss?
Biokjemisk flytskjema
Blod, lymfe og noen celler
Boligskader florerer
Brannskade
Brosjyreutkast om miljøhemming ved ulike former for overfølsomhet
Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
Bruksanvisning for bolig
Byggematerialer. Materialvurdering og materialvalg. Oppussing.
Byggeprosessen
Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 C
CO2 i romluften på skolen. Grense?
Celler som kjemiske fabrikker
 
 D
Definisjoner
Det autonome nervesystem
Det fysiske miljø og hjemmeulykker. Ergonomi. Sikkerhet
Diesellitteratur
Dokumentasjon, bevis og indisier
Dokumentasjonlitteratur
Duftintoleranse anno 2013
Dyr
Dyr i skolen
Dyrehold
Dårlig inneklima Sykdomsoversikt
Dårlig inneklima i barnehage
Dårlig inneklima med helseproblemer i skoler -også i andre land
Dårlig renhold - og hodepine mv.-på jobben
 
 E
E-bok Miljøkjemi og vi
ENØKlitteratur
Egeninnsats, Sanering
Eksempel på klassekontrakt
El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.
El-overfølsomhet anno 2013. Hva er det egentlig?
El-overfølsomhet- og vernetiltak. Oppfølging 2
Elektromagnetisme
Elektromagnetisme - naturlige magnetfelt, el-allergi
Elektromagnetisme, Magnetisme litteratur
Elevaksjon mot helseskadelige skoler
Elveblest (Urtikaria og angioødem)
Emisjon
Emisjon, Avgassing
En brannskade og en vannskade
Endotoksin, mykotoksin og glukaner
Endotoksin- og Mykotoksin-litteratur
Energiøkonomisering og helse (ENØK og HENØK)
Environment-induced disability, an invisible handicap (Summary in English)
Enzymer
Er luften inne god nok?
Estetisk miljø
Et godt inneklima gjør bedrifter mer lønnsomme. Hvordan?
 
 F
Faktablad
Faktahefter om inneklima fra Helsedirektoratet
Feil i media om inneklima
Feil om teppegulv
Fiberlitteratur, mineralulllitteratur
Fjerne gammel røyklukt?
Fjorten bud for et godt innemiljø hjemme
Flyktig kjemisk forurensning (gass) i inneluft (VOC/OCIA)
Flyktige organiske forbindelser (gass) i inneluft
Flyktige organiske forbindelser (gass) i inneluft (VOC/OCIA)
Flyktige organiske komponenter (OCIA, TVOC, VOC). Gass.
Fordøyelsessystemet
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Forebygging av allergi. Del II
Forebygging av allergiutvikling. Del I
Foreldre og FAU ber om råd pga dårlig inneklima på skolen. Mye gjelder også barnehager.
Formaldehydlitteratur
Forskjellige former for og grader av overfølsomhet
Forskningskrav, placebo, nocebo og metodefeil m.m.
Forskningskrav.
Forskningsnytt om kjemisk miljøintoleranse/MCS: Objektive funn ved spesiell hjernetomografi.
Forskningsnytt: Kjemisk miljøintoleranse/MCS og duftintoleranse
Forskningsprosjekter ("Forprosjekt")
Forskningsprosjekter ("Forprosjekt")
Forskningsprosjekter ("Forprosjekt")
Forskningsprosjekter ("Forprosjekt")
Forskrift for miljørettet helsevern - Innledende kommentar
Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Forskrift om grenseverdier for uteluft
Forskrifter
Forskrifter om fukt og muggsopp
Forskrifter om renhold m.v. i skoler, 1931
Frisk luft på jobben
Frisk luft. Uteluft
Ftalatlitteratur
Fukt i betonggulv
Fukt i skolebygg
Fukt og mikroorganismer
Fukt- og vannskadelitteratur
Fuktskade med svartsopp og fuktskade med skrukketroll
Fuktskade. Vannskade
Fuktskadesykdom
Føre - var - prinsippet
 
 G
GODT NYTT ÅR 2013
GODT eller DÅRLIG inneklima. Hva er det?
Gasspeis uten avtrekk - og astma
Gener
Gevinst inn i fremtiden når elevene når sysselsettingsalder
Godt Nytt År UTEN Røyking!
Godt Nytt År og nyttårsforsett
Godt inneklima rom for rom hjemme
Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
Godt innemiljø i barnehagen?
Godt innemiljø i skolen?
Godt innemiljø på jobben?
Gulvbelegg
Gulvbelegg i Skoler og Barnehager
Gulvbelegg i Yrkesbygg
Gummi
Gummibelegg
 
 H
HENØK gir gevinster
HENØK presseklipp
Hallo, du som blir syk av parfymeduft, men likevel har jobb!
Har du miljøhemming? Bidra du også til økt kunnskap!
Helse i kvar planke
Helsefarlig bruk av mobiltelefon?
Hormoner
Hormonhermere og sykdom
Huden
Hus og helse..Ny temaveileder
Hussopp
Husstøv
Husstøvmidd
Hvordan vurdere kvaliteten av renhold?
Hvorfor Norges Astma- og allergiforbund (NAAF)?
Hvorfor bidrar kattehold til astma uten allergi?
Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
Hvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!
Hvorfor plager ved oppvarming? Brent støv!
Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
Hvorfor tvil om passivhus?
Hvorfor ventilasjonssystem i barnehager, skoler og kontorbygg etc?
Hybelkaniner, sand og allergener i støv
Hygieniske hustavler
Hyperreaktivitet
Høysnue (allergisk og vasomotorisk rhinitt). Neseplager
Høyt støv/støvsum og sykdom/plager i barneskoler
 
 I
Inneklima i kontorbygg og produktivitet
Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
Inneklima og sykdom eller helse. Vanlige feil
Inneklima, øyeplager og miljøhemming
Inneklima.com er overtatt av Norges Astma- og allergiforbund
Inneklimaets betydning for astma
Inneklimamerking. Materialmerking
Inneklimasyke og syketrygd
Inneklimasyke. Inneklimasykdommer
Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser
Inneklimatelefonen - en kommunal rådgivningstjeneste - over til "Inneklimachat"?
Inneluft
Innemiljø - en sammensatt utfordring
Innemiljø i boliger
Innemiljø og helse; FORSKNING
Innemiljø og sykdom. Hva vet vi?
Innemiljø og Økonomi
Innetemperatur - Gode råd
Interesseorganisasjon også for MILJØHEMMEDE: NAAF.
Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
Irritanter ved hyperreaktivitet
Isocyanatlitteratur
Isolasjon. Mineralull. Cellulosefibre. Asbest
 
 J
Juleforberedelser - O jul med din glede ( for alle?!)
 
 K
KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
KSM for yrkesbygg 14. Belysning
KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
KSM for yrkesbygg 5. Temperatur
KSM for yrkesbygg 6. Fukt. Luftfuktighet.
KSM for yrkesbygg 7. Lukt.
KSM for yrkesbygg 8. Hylle- og loddenfaktor. Støvsamlere -hvor renholdsvennlig?
KSM for yrkesbygg 9. Renhold. Rengjøring.
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
KSMlitteratur
Kakerlakker, sølvkre, veggelus og andre insekter
Kan inneklimasykdom forklares vitenskapelig?
Karbondioksid fra mennesker og ventilasjon
Kilder til vanlige gasser (VOC)
Kjemi på støv kan bety mest
Kjemisk luftforurensning. Gass.
Kjemisk miljøintoleranse /MCS/IEI anno 2013. Del 4 LITTERATUR
Kjemisk miljøintoleranse anno 2013. Del 3 Mekanismene: Biokjemi og nevrofysiologi
Kjemisk miljøintoleranse anno 2013. Del 5. Avgrenset kjemisk overfølsomhet
Kjemisk miljøintoleranse og MCS - noen løsninger i praksis
Kjemisk miljøintoleranse. Litteratur
Kjemisk miljøintoleranse/MCS anno 2013. Del 6. Diskusjon
Kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI Del 1: Generelt.
Kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI anno 2013. Del 2: Forekomst og klinikk
Kjemiske agens
Klima, Klimaskjermer. Syden
Kondens og muggsoppvekst etter feil bruk av bolig
Konferanse om skoleanlegg i september 2008
Konsekvenser av dårlig inneklima
Kontakter for inneklimaspørsmål. Rådgivning
Kontorstoler er støvbomber
Kontorsyke
Kopimaskin, avgasser og personvern
Korkbelegg, Tregulv, Heller og keramiske fliser
Krav til spesialbarnehager for barn med allergi, astma eller annen overfølsomhet
Kronisk luftveissykdom (KOLS) og klima
Kronisk tretthet, Somatisering
Kronisk tretthetlitteratur
Kryssreaksjoner
Kulde og oppvarming
Kuldeallergi, Dusjallergi, Vannallergi
Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 L
Larvikmodellen
Latex. Lateks
Latexmaling , (Lateksmaling) Akrylmaling, Oljemaling
Leie en potensielt helsefarlig bolig
Lekkasje, muggsoppvekst og helserisiko?
Lenker
Lim
Linoleum
Linoljelitteratur
Litteratur
Lokale klimaforhold, klimaendringer og husene våre
Lover
Lover og forskrifter
Luft-til-luft varmepumper i boliger
Luftforurensninger ute
Luftfuktere
Luftfuktighet inne. Svar på mange spørsmål.
Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
Luftfuktmåling
Luftkvalitet og karbondioksid (CO2)
Luftrensere og joneapparater
Luftveiene
Luftveienes støvrensing. Flimmerhår.
Lukt
Lukt etter fogging mot lukt etter brann
Lukt på badet
Luktlitteratur
Luktlitteratur
Lysforhold
 
 M
MCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur
Maling
Maling-litteratur
Malingsymptomer
Mangelfull viten .Hvorfor?
Materialer og renhold
Medisiner og behandling
Melding til en hacker
Merknader til forskrift for miljørettet helsevern
Middlitteratur
Mikroorganismer
Mikroorganismer i innemiljø
Miljø og helse. Viktig informasjon.
Miljø, belastning og tålegrenser
Miljø- og energivalg ved byggeprosjekter
Miljøhemming brosjyrer
Miljøhemming, en skjult funksjonshemming oppdateringer
Miljøhemming, en skjult funksjonshemming. BOK av Kjell Aas 2011
Miljøhemming, økonomi og livskvalitet
Miljøhemming: Lenker fra boken Miljøhemming - en skjult funksjonshemming
Miljøhemmingbok. Noen spørsmål og svar.
Miljøhemning
Miljøkjemi . Kjemiens veier inn i oss
Miljøkjemi Grenseverdier og normer
Miljøkjemi anno 2013. Erklært helseskadelig miljøkjemi
Miljøkjemi og Vi. Forord.
Miljøkjemi og vi, Sluttord
Miljøkjemi og el-intoleranse
Miljøkjemi og foster
Miljøkjemi og føre-var-prinsippet
Miljøkjemi og immunforsvaret
Miljøkjemi og mat
Miljøkjemi og sykdom
Miljøkjemi og vi - og religion
Miljøkjemi og vi utfordringer for forskere
Miljøkjemi og vi utfordringer for media
Miljøkjemi og vi, Noen begreper i kjemi
Miljøkjemi og vi. - Innhold (foreløpig)
Miljøkjemi og vi: Utfordringer for helsevesenet
Miljøkjemi som vi får inn i oss, og vi
Miljøkjemi. Stoffer som krever oppmerksomhet
Miljøkjemi: Ftalater
Miljøkjemi: Lover, forskrifter, veiledninger mm.
Miljøkjemi: OCIA (VOC)s helse-effekter
Miljøkjemisk mangfold i inneluft.
Miljøkjemiske hormonhermere
Miljøkjemiske risikanter
Miljøkvalitet og livsløp. Miljøregnskap
Misvisende forskningsreferater
Mobbing kan motvirkes med Aktiv MEIS / Aktiv DUE
Mors røyking stjeler livskraft fra fostret.
Muggent ostesmørbrød i ventilasjonskanalen. Om byggeslurv.
Muggsopp i skolen
Muggsopper inne, astma og allergi.
Muggsopper ute og inne
Muggsopplitteratur
Muggsoppsporer i inneluft og grenseverdier
Multippel kjemisk overfølsomhet.Kjemisk miljøintoleranse/MCS.
Mystisk tilsmussing inne: Svertestøv
Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)
 
 N
NAAF er 50 år og skifter logo
Nanopartikler og helserisiko
Nasjonal strategiplan for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager
Naturmaling
Naturprodukter
Nervesystemet - kjemien som bestemmer
Nervesystemet og følelsenes kjemi
Nervesystemet, litt om oppbygging og kjemi
Nettverk for miljølære
Noe nytt om luftrensere?
Normer. Grenseverdier
Ny lov for barnehager til høring
Ny, særlig helsevennlig maling
Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
Nyttig nettsted: Bygg og helse
 
 O
OBS Nytt i andre nettsider. Arkiv
OCIA- og VOC-litteratur
Oksidanter. Oksidativt stress
Oksidasjon og reduksjon
Om redaktøren
Omsider er denne kunnskapsbanken aktiv igjen
Operativ temperatur
Oppslagslitteratur
Oppsummering så langt
Oppvarming anno 2013
Oversiktsdokumenter - anno 2013
Overømfintlighet . Overfølsomhet
Ozonbehandling med helserisiko etter brann med røykskade
Ozonlitteratur
 
 P
Parafinlekkasjer og helserisiko
Parfyme anno 2013. Del 1. Kjemi og helseaspekter
Parfyme av naturprodukter er som annen parfyme
Parfymefri skole? Et spennende skritt fremover?
Parfymeintoleranse og MCS hos bestevenn
Parfymeproblemer i skoler
Parkett, Laminatgulv
Partikkeltelling i luft
Passiv røyking - eksponeringsmarkør
Passiv røyking for barn
Passiv tobakksrøyking
Passivhus og helserisiko
Passivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring
Pesticider
Pesticider . En advarsel og et forslag
Petrifilmlitteratur
Placeboeffekt og nocebo
Plager av luft-til-luft varmepumpe?
Plantelitteratur
Planter inne
Planter og blomster
Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
Pollen ute og inne
Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
Praktisk gjennomføring av egeninnsats med Aktiv MEIS
Presseklipp Aftenposten 27. februar 2006: "Flere barn blir allergiske"
Presseklipp om renhold av kontorer
Presseklipp: "Kjæledyr gir ikke allergi-risiko" (men så enkelt er det ikke!)
Presseklipp: "SYK AV SURE HUS"
Presseklipp: ENØK gårpå helsa løs
Presseklipp: Infekson og ikke pollenallergi?
Presseklipp: Mer om muggsopper
Presseklipp: Strømregningen øker kraftig
Protest mot ventilasjonsråd i TEK 10
Provokasjonstesting ved kjemisk miljøintoleranse/MCS
Påvisning og fjerning av muggsopp
Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
 
 R
Radon
Radonlitteratur
Renhold anno 2013
Renhold i boligen
Renhold i skoler
Renhold. Rengjøring
Renholdslitteratur
Renholdsmaskiner
Renholdsmidler
Renholdsplan og resultatkrav
Renholdsprogram
Risiko ved passivhus
Risikoforhold
Rundskriv og Veiledere
Røyking. Sykdom. Lidelse og sorg!
Røyklukt fra naboer! Hvorfor?
 
 S
SBSlitteratur
Sertifikat for klasserom
Sjekkliste for balansert ventilasjon
Sjekkliste for barnehagens inneområde
Sjekkliste for barnehagens uteområde
Sjekkliste for brannvern
Sjekkliste for fuktrisiko
Sjekkliste for hybrid ventilasjon
Sjekkliste for radon
Sjekkliste for temperatur i oppholdsrom
Sjekkliste for å forebygge hjemmeulykker
Sjekklister for godt inneklima hjemme
Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
Skolenes inneklima anno 2013, Del 5: Elevtiltak
Skolenes inneklima anno 2013. Innledning
Skolenes inneklima anno 2013. Del 2. Grunnlaget
Skolenes inneklima anno 2013. Del 6: Noen sosiale aspekter
Skyldes el-intoleranse særegenheter ved f.eks. ionekanaler - eller ?
Solavskjerming. Solskjerming
Speilnevroner og empati
Spesialnummer om inneklima fra Helsetilsynet og Helsedirektoratet
Spesifikk kjemisk overfølsomhet
Sponplater
Spør eksperten
Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
Spørsmål og svar -tjenesten
Statistikk i forskning
Storrengjøring. Hovedrenhold.
Stortingsmelding 37, 1994
Stum astma
Stønadsordninger
Støv fra tre- og platematerialer og helse
Støv og svevestøv
Støvbinding
Støvfilter
Støvlitteratur
Støvmetoder
Støvmetoder, Partikkelmåling
Støvsuger anno 2013
Støvsugere
Støy i skolen
Støy og Akustikk
Støylitteratur
Svigermorprøven i KSM
Sviktende renhold og helserisiko under streik
Svømmebasseng. Klorering . Boblebad
Syk av inneklimaet på skolen
Syk av sykehusets inneklima
Sykdomsoversikt
 
 T
TVOC og VOC metoder
Tak. Hustak, Flate tak. Himlinger
Tape-metoden
Teflon
Tekstiler
Temperatur
Temperaturlitteratur
Teppefliser mot kaldt gulv?
Teppegulv anno 2013
Teppelitteratur
Tiltak ved for mye avgassing og høy TVOC
Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
Tiltak mot husstøvmidd
Tobakklitteratur
Tobakksrøyk skader flimmerhårene
Toleranseterskel
Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
Tvilsom "autoritet" om MCS (kjemisk miljøintoleranse/MCS)
Tørr luft. Luftfuktighet (RF) inne.
 
 U
Uakseptabelt dårlig renhold i skolen
Uansvarlig kjemikalieeksponring - og MCSdiagnose
Underlaget
Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
Undersøkelser av innemiljøet
Urettmessige beskyldninger om barnemishandling atter en gang.
Uteareallitteratur, Uteluftlitteratur
Uteområdet
Uteområdet. Uteareal Inngangsparti
Utfordringer for passivhus?
Utlufting. Utbaking.
 
 V
VOC grenseverdier
Valg av bolig
Valg av oppvarming i nytt hus
Vanlige inneklimaproblemer
Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom
Vanlige årsaker til fukt
Vann
Vannbasert maling
Vannbasert malinglitteratur
Vannskader. Fuktskader. Kondens
Varmepumpe
Varmepumpe og astma?
Varmeveksler, Kjøleanlegg, Ventilasjonforskrifter
Ved boligkjøp trenger du ikke bare finansiering, men også kunnskap
Vedfyring
Veggbelegg
Veileder for godkjenniing av barnehager
Ventilasjon
Ventilasjon drift og forhold
Ventilasjon i yrkesbygg
Ventilasjonslitteratur
Ventilasjonstyper
Vernemasker, støvmasker
Viktige tiltak for et godt inneklima
Vinduer
Vinyl
Vinyllitteratur, PVClitteratur
Voksentoppens historie?
Vurdering av forskningslitteratur
Vurdering av lukt. Luktkammer. Luktpanel.
Våt-betonglitteratur
 
 W
WHO rettledning om innendørs fukt og muggsopp (2007/2009)
WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 e
elektromagnetisme
 
 Ø
Økende risiko for fuktskader i norske hus
Økonomi
Økonomilitteratur
Økonomilitteratur
Økonomilitteratur
Ørebromodellen
Ørebromodellen revidert

DU ER HER :

Forside